Podpora od Nadácie Kia

Nadácia KIA

1. Wheelchair Curling Club ďakuje Nadácii Kia Slovakia, ktorá prostredníctvom programu „Inšpirácia pohybom 2023“ poskytla peňažné prostriedky v hodnote 3880,00 € na materiálno-technické vybavenie športovcov nášho klubu a podporila aj ich tréningovú prípravu. Moderné vybavenie významnou mierou prispieva k zvyšovaniu výkonnosti, ktorá je potrebná pre dosahovanie čo najlepších výsledkov na vrcholných podujatiach.

Veríme že tieto prostriedky z grantu nadácie Kia Slovakia nám poslúžia aj na rozšírenie členskej základne a väčšej popularite nášho športu.

Ďakujeme nadácii Kia Slovakia

https://www.nadaciakia.sk/