SZTPŠ

Podporuje všetky aktivity smerujúce k plnohodnotnému zapojeniu sa ľudí s telesným znevýhodnením do života našej spoločnosti prostredníctvom športu, pričom združuje športovcov zo 71 členských organizácií po celom Slovensku.