MSM Group podporuje 1.WCC

MSM Group podporuje 1.WCC

V mene všetkých členov 1.Wheelchair curling klubu by som rád vyjadril poďakovanie spoločnosti MSM Group za finančný príspevok, ktorý poskytla nášmu športovému združeniu.

Veľmi sa tešíme, že naše úsilie o vytváranie pozitívneho obrazu Slovenska v zahraničí nezostalo bez povšimnutia. Za to patrí spoločnosti MSM Group naša vďaka.

S pozdravom a so želaním pracovných úspechov
Radoslav Ďuriš
prezident združenia