MSM Group

MSM GROUP je spoločnosť v segmente obranného a civilného strojárskeho priemyslu.